Informuję, że od 6 maja 2019 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne, które będą się odbywać wg wcześniej ustalonego harmonogramu w budynku „A” przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Proszę wszystkich absolwentów o przybycie do szkoły w dniu egzaminu 40 minut przed jego planowanym rozpoczęciem.

Harmonogram egzaminów jest dostępny w budynkach szkoły.

Dla pozostałych uczniów dni od 6 do 8 maja są wolne od zajęć dydaktycznych.

Wicedyrektor 

Marek Furman

 

Przypominam, że w dniach 1 – 3 maja 2019

nie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole.

Dyżur pełni Sekretariat w budynku „A”  2 maja 2019 od godziny 8:00

 

Wicedyrektor 

Marek Furman

w związku z zawieszeniem strajku nauczyciele serdecznie zapraszają wszystkich uczniów i uczennice na zajęcia lekcyjne od poniedziałku 29 kwietnia.

Informuję , iż z dniem 29.04.2019 rozpoczynają się zajęcia lekcyjne zgodnie z planem zajęć .

Wszelkie zmiany planu lekcji są dostępne w dzienniku lekcyjnym.

Uczniowie klas szkoły branżowej tj .: I bb , II bb , III BZ od poniedziałku realizują zajęcia w zakładach pracy.

Wicedyrektor szkoły
mgr Marek Furman

W piątek, 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 17:00 w holu przy bibliotece w budynku A

odbędzie się wydanie świadectw ukończenia liceum i technikum.

Wszyscy Absolwenci proszeni są o zwrot książek wypożyczonych  z bibliotek szkolnych do piątku godzina 15:30 w sekretariacie szkoły.

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu

Marek Furman

INFORMUJĘ, ŻE DNIA 25 KWIETNIA 2019, ODBYŁA SIĘ RADA PEDAGOGICZNA DOTYCZĄCA KLASYFIKACJI KLAS MATURALNYCH, W WYNIKU KTÓREJ WSZYSCY UCZNIOWIE KLAS MATURALNYCH UKOŃCZYLI SZKOŁĘ.

GRATULUJĘ I ŻYCZĘ SUKCESÓW NA MATURZE ORAZ POWODZENIA W DALSZYM DOROSŁYM ŻYCIU.

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZBĄSZYNIU

MAREK FURMAN

 

INFORMUJĘ, IŻ – W DNIU 25.04.2019 o godz.: 13.00  ODBĘDZIE SIĘ  POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ – dotyczące klasyfikacji uczniów klas III A , III B , III C ,IV T  w celu podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów  (art. 69 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe)

Wicedyrektor ZS 1 w Zbąszyniu

mgr Marek Furman

W związku z trwającą akcja strajkową informuję, iż strajk w ZS 1 jest kontynuowany.
Sekretariaty w budynku A i B pracują od 7.30 do 15.30 i udzielą wszelkich informacji .
Uczniowie mają zabezpieczone zajęcia opiekuńcze w obu budynkach. 
Klasy szkoły branżowej oraz ZSZ zgodnie z umowami o kształceniu praktycznym w zawodzie realizują zajęcia w zakładach rzemieślniczych ( zgodnie z podpisanymi umowami o kształcenie ) .
Proszę o wsparcie rodziców ( posiadających kwalifikacje w tym zakresie) do pomocy w organizacji pracy szkoły w zakresie : wycieczek szkolnych , wyjazdów uczniów na konkursy itd.
 
 
                                                                                                 wicedyrektor szkoły mgr Marek Furman

Informuję wszystkich  rodziców i uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu , iż od początku trwania akcji strajkowej nauczycieli jestem cały czas w kontakcie z Dyrekcją szkoły i na bieżąco posiadam informację dotyczącą strajku. Szkoła zapewnia od 8.04.2019 do końca strajku opiekę dla uczniów.

Ze strony rodziców oczekuję pomocy w celu usprawnienia wsparcia szkoły w wycieczkach i wyjazdach uczniowskich wcześniej zaplanowanych. Ja osobiście zrezygnowałem ze swoich obowiązków zawodowych i wspólnie z  rodzicami będę pełnił opiekę na wycieczce szkolnej od 23.04.2019 do 25.04.2019 .Oczekuję również Państwa zaangażowania w kolejne wyjazdy. Wszelkie pytania dotyczące organizacji szkoły znajdują się na stronie szkoły i przypominam ,iż sekretariaty pracują w tym czasie bez zmian tj.: od 7.30 – 15.30 każdego dnia.

Jednocześnie informuję ze względu na pytania i naciski rodziców, iż planowane jest kolejne posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacyjnej dla uczniów na dzień 24.04.2019 oraz zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w dniu 26.04.2019 .

INFORMACJĄ W/W CHCIAŁBYM USPOKOIĆ ZANIEPOKOJENIE RODZICÓW , IŻ WSZYSTKIE DZIAŁANIA SĄ MI ZNANE I KONTROLUJĘ W CELU DOPILNOWANIA TERMINÓW ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY A TYM BARDZIEJ PRZYSTĄPIENIA UCZNIÓW DO MATUR .

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Rodziców  –  Janusz Kozłowicz

Pełnych radości, pokoju
Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności i sukcesów
Życzy wszystkim pracownikom szkoły , rodzicom oraz uczniom szkoły 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu