Informujemy, że w systemie do rekrutacji elektronicznej pojawiają się nieścisłości i może się zdarzyć, że na liście niezakwalifikowanych znajdą się osoby, które   w rzeczywistości będą zakwalifikowane. W związku z powyższym prosimy, aby w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji osoby, które nie zostały zakwalifikowane do wybranego oddziału skontaktowały się telefonicznie, bądź osobiście ze szkołą.  

DEKLARACJE NA MATURĘ POPRAWKOWĄ MOŻNA SKŁADAĆ DO 12 LIPCA 2022 r.

DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MOŻE PRZYSTĄPIĆ ABSOLWENT, KTÓRY:

– przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden nie został mu unieważniony,

– nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

– przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

MATURA POPRAWKOWA ODBĘDZIE SIĘ
23 SIERPNIA 2022 r. o godz. 9:00 W BUDYNKU A,
ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 43