PROFIL JĘZYKOWO-DZIENNIKARSKI

Liceum Ogólnokształcące – dla absolwentów szkół podstawowych

W czasach, kiedy nieustannie rozwija się technologia, maszyny przejmują dominującą rolę w procesie produkcji i życie codzienne zdominowane jest przez różne aplikacje, programy komputerowe, smartfony, tablety itd. troska o człowieka nabiera szczególnego znaczenia.

Świat potrzebuje humanistów, którzy wyrażają troskę o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowiskach: społecznym i naturalnym.

Funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie oparte jest na porządku prawnym. Znajomość prawa i trafna jego interpretacja jest nieocenioną umiejętnością tak bardzo dziś potrzebną.

Twoje zdolności artystyczne, zainteresowania literackie, historyczne, estetyczną wrażliwość, zainteresowanie człowiekiem, umiejętności interpretacji różnych tekstów zarówno literackich jak i prawniczych oraz umiejętności analizy zjawisk społecznych rozwiniesz właśnie w tej klasie.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski

 • język niemiecki

 • język polski lub wos

  do wyboru

 • współczesne media

  przedmiot dodatkowy

1
1

wyjazdy do muzeów, kina i teatru

1
profil humanistyczno-prawny
1

udział w Debatach Oksfordzkich

Rozwijaj swoje zainteresowania w:

 • szkolnym radiu

  Puszczaj muzykę na przerwach dla wszystkich uczniów, przygotowuj i prowadź audycje radiowe dla całej szkoły!

 • grupie poetycko-muzycznej

  Bierz udział w koncertach i festiwalach muzycznych!

 • konkursach poetyckich, muzycznych i literackich

  Odnoś sukcesy prezentując swój wokal lub talent pisarski czy recytatorski!

 • warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów

  między innymi przez trenerów wyższych uczelni oraz specjalistów z innych instytucji

 • szkolnym wolontariacie

  Pomagaj razem z nami potrzebującym z Twojej okolicy i nie tylko!

Wybierz ten profil jeśli myślisz o karierze:

 • prawnika,
 • dziennikarza,
 • specjalisty ds. public relations,
 • pracownik mass mediów,
 • specjalisty od wizerunku,
 • manager kultury,
 • filologa,
 • pracownika administracji państwowej i samorządowej,
 • pracownika działów marketingu i reklamy itd.

Będziesz przygotowany do studiowania:

 • dziennikarstwa i nowych mediów,
 • komunikacji medialnej i wizerunkowej,
 • kulturoznawstwa i wiedzy o mediach,
 • prawa,
 • filologii polskiej, angielskiej, niemieckiej,
 • global communication,
 • public relation i doradztwo medialne,
 • administracji,
 • zrządzania,
 • marketingu i komunikacji rynkowej,
 • zarządzania kulturą, itd.