Zapraszamy do udziału w zajęciach pozalekcyjnych! Wybierz coś dla siebie i zacznij rozwijać swoje pasje już dzisiaj! Jeśli chcesz zapisać się do którejś z grup, skontaktuj się z opiekunem zajęć 🙂

Rozwój zainteresowań:

Samorząd Uczniowski

Opiekunki:

budynek A – mgr Marta Misiewicz

budynek B – mgr Magdalena Szulc

Wolontariat

opiekunki:

budynek A: mgr Magdalena Cieślak

budynek B: mgr Magdalena Szulc

Klub Debat Oksfordzkich

Opiekunka: mgr Katarzyna Kubiak

Klub Młodego Inwestora

Opiekun: mgr Witold Silski

Szkolne Radio

Opiekunki:

budynek A – mgr Jolanta Stankiewicz

budynek B – mgr Wiesław Ciepielewski

Grupa poetycko-muzyczna, warsztaty artystyczne

Opiekunki:

budynek A: mgr Anna Kotecka

budynek B: mgr Izabela Skałecka

Zajęcia recytatorskie

Opiekunka: mgr Jolanta Stankiewicz

Klub Przyjaciół Biblioteki

Opiekunka: mgr Renata Knop

Sport:

Bieganie jako najprostsza forma ruchu

Opiekunka: mgr Anna Sołtysik-Śliwa

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Opiekunka: mgr Bernadetta Lejwoda

Gry zespołowe

Opiekun: mgr Tomasz Śliwa

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Opiekun: Wiesław Ciepielewski

Nauka:

Badanie jakości wody w jeziorze Błędno

Opiekun: mgr Jarosław Jankowiak

Matematyka na wyższym poziomie

Opiekun: mgr Łukasz Tarczewski

Przygotowanie do egzaminu zawodowego - kwalifikacja A.36

Opiekunka: mgr Renata Śliwa

Przygotowanie do konkursów historycznych

Opiekunka: mgr Magdalena Cieślak

Przygotowanie do konkursów ekonomicznych

Opiekunka: mgr Renata Śliwa

Zajęcia przygotowujące do matury

Niemal z wszystkich przedmiotów maturalnych: skontaktuj się ze swoim nauczycielem przedmiotu i zapytaj.