EGZAMIN ZAWODOWY

INFORMACJE OGÓLNE

http://www.oke.poznan.pl/files/cms/396/informacja_dla_ucznia.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/zmiany/modul_1_informator_errata-_aktualizacja_erraty_z_9_III_2016.pdf

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z177_311930_tuiseo.pdf

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Technik ekonomista 331403

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z105_331403_tekon_popr2.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/zmiany/a_35_informator_errata.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/zmiany/a_36_informator_errata.pdf

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Sprzedawca 522301

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z084_522301_sp.pdf

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Kucharz 512001

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z033_512001_kuch_popr.pdf