WOLONTARIUSZE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ZBĄSZYNIU SIĘ NIE NUDZĄ!

Okres nauki w szkole wydaje się najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie wspólnoty. Są oni skłonni akceptować normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata. Wolontariat odciska swoje dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia. W obecnych czasach trudno znaleźć inne, lepsze narzędzie edukacji obywatelskiej. Młodzież ma szansę uczestniczyć w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami, podjąć się zadań wzbogacających jej doświadczenia i umiejętności. Udział w wolontariacie w wyniku nabytych doświadczeń pozwala sprecyzować zainteresowania, znaleźć pomysł na zawód, studia, a czasem po prostu dorosnąć.

Szkolny Klub Wolontariusza PCK w Zespole Szkół nr 2 w Zbąszyniu  działa aktywnie od 2007 roku. Obecnie opiekę nad 19 wolontariuszami sprawują panie Renata Knop i Magdalena Szulc.

Ideę wolontariatu członkowie SKWPCK, realizują poprzez cykliczne działania na rzecz środowiska lokalnego i nie tylko, np.:

– świąteczną zbiórkę żywności,

– opiekę nad zapomnianymi grobami,

– korepetycje koleżeńskie,

– pomoc w czasie akcji krwiodawstwa odbywających się na terenie  naszej szkoły,

– całoroczną zbiórkę plastikowych nakrętek na rehabilitację dla chorych dziewczynek,

– zbiórkę pieniędzy na rzecz Góry Grosza.

W tym roku szkolnym podjęliśmy:

– współpracę z Dziennym Domem „Senior-Wigor”, w którym wolontariusze pomagają podopiecznym tego domu  w zdobyciu umiejętności z zakresu podstawowej obsługi komputera. Uczniowie w przystępny sposób przekazują wiedzę na temat najpopularniejszych programów, takich jak  Edytor tekstu czy Paint. Dzięki wolontariuszom Seniorzy dowiadują się, jak korzystać z poczty elektronicznej, jak rozmawiać i nawiązywać kontakty np. przez Skype’a, a także jak zrobić zakupy na Allegro, dzięki temu jego podopieczni mogą pewniej wkroczyć w świat nowoczesnych technologii,

– zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży dla Caritas przy Parafii w Zbąszyniu,

– zorganizowaliśmy zbiórkę maskotek dla dzieci przebywających na oddziale  nowotomyskiego szpitala.

Wolontariusze zapytani o to, dlaczego pomagają  i co daje im wolontariat, odpowiedzieli:

W dzisiejszych czasach trudno znaleźć czas na wolontariat. Jednak praca w wolontariacie łączy nas z ludźmi. Jest to jedna z ważniejszych zalet. Patrzenie na rozwój otaczającego społeczeństwa daje mi dużo radości. Poprzez dołączenie do wolontariatu zwiększyłam poczucie własnej wartości i czuję się bardziej spełniona życiowo. W przyszłości chciałabym nadal kontynuować pracę na rzecz wolontariatu”- Alicja Maciejewska klasa IV Technikum Ekonomiczne.

 

„Wolontariat jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem. To radość dawania siebie innym, ale również pokazanie, że można być dobrym człowiekiem, otwartym i wrażliwym na potrzeby innych.. Wolontariat, to także nabieranie nowych doświadczeń, mile spędzony czas”- Jagoda Skrzypczak klasa II Technikum Ekonomiczne.

                                                           Magdalena Szulc

                                                          Renata Knop

Światowy Dzień AIDS 

aids

lub Światowy Dzień Walki z AIDS (ang. World AIDS Day) – święto obchodzone corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą pandemii, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia w swojej rezolucji 43/15 z 1988 roku.

W tym dniu na całym świecie, w tym i Polski, odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDSKrajowe Centrum ds. AIDS (Polska) w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS od 2001 roku prowadzi kampanie multimedialne.

Do akcji włączyły się również liczne media. W wielu telewizjach nadawany jest tzw. „Staying Alive” – zbiór reportaży o tematyce HIV/AIDS mających na celu uświadomienie zagrożenia i wszczepienie słuchaczom intuicji ostrożności. Zapalane są również znicze i świece symbolizujące pamięć o ofiarach HIV/AIDS. Uczestnicy na znak solidarności z chorymi przywdziewają Czerwoną wstążkę.

Tam znajdziesz szczegółowe informacje i wiadomości na temat HIV/AIDS, oraz uzyskasz fachową pomoc.

 

Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1
02-829 Warszawa
tel.: +48 223317777
fax: +48 223317776
E-mail: [email protected]

22 – 26 listopad

  DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

 

 

 krew1  krew2krew3  krew4

CAŁY CZAS CZEKAMY NA ODZIEŻ

– WYWIETRZ SZAFY –

POMOŻESZ INNYM POTRZEBUJĄCYM Z TERENU MIASTA I GMINY

20161115_133701 20161115_133844

AKCJA SAMOPOMOC NA RZECZ UCZNIÓW TRWA

Wolontariusze czynnie prowadzą zajęcia mające na celu pomoc kolegom ze szkoły w przyswojeniu materiału, który akurat jest dla nich trudny. Dzięki temu nie tworzą się zaległości  w nauce. Szczególnie ta pomoc jest cenna, gdy ktoś zmuszony jest opuścić zajęcia szkolne z powodu choroby czy innych ważnych przyczyn.

Polecamy swoją pomoc!!!

20161115_134432

Zbiórka maskotek dla

Polskiego Czerwonego Krzyża

Szkolny Klub Wolontariusza PCK zbiera: maskotki, klocki i inne zabawki, które będą rozdawane na oddziale dziecięcym w

Szpitalu im. dr Hołogii

w Nowym Tomyślu.

Zabawki proszę przynosić do końca listopada 2016 roku

do biblioteki szkolnej.

Spraw radość dzieciom na święta!

 

Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

To WOLONTARIUSZE.

 

AKCJE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – TY TEŻ MOŻESZ POMAGAĆ!

 

1)
Szkolny Klub Wolontariusza rozpoczyna akcję zbiórki odzieży dla najbardziej potrzebujących rodzin z gminy Zbąszyń. Odzież zostanie oddana na rzecz Caritas przy parafii w Zbąszyniu
Prosimy o odzież – najlepiej ciepłą, zimową i wskazana dla dzieci – w dobrym stanie.
2)
Szkolny Klub Wolontariusza rozpoczyna akcję pod hasłem SAMOPOMOC na rzecz uczniów.

Jeśli masz problem z matematyki, fizyki czy polskiego, lub z innych przedmiotów – zgłoś się do biblioteki szkolnej, a umówimy indywidualne zajęcia z kolegami, którzy chętnie tobie pomogą

3)
Przez cały czas trwa akcja zbierania nakrętek- przypominamy, że one mogą komuś uratować życie!
AKCJA POD HASŁEM: DBAMY O GROBY ZMARŁYCH TYCH ZNANYCH I NIEZNANYCH
Szkolny Klub Wolontariuszy przeprowadził akcję sprzątania grobów na cmentarzu parafialnym. Najwięcej uwagi wolontariusze poświęcili grobom żołnierzy i partyzantów oraz tym zapomnianym. Uporządkowali je, a także nie zapomnieli zapalić symbolicznego światełka…
20161027_095614 20161027_095624 20161027_095730 20161027_100543

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM:

wolontariatwszkole

Szkolny klub wolontariatu

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub wolontariatu” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

http://mail.exciting-news.pl/c/u3yqut11u3/ovduieiaw8/

 

 

LISTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIUSZY PCK w ZSnr2 W ZBĄSZYNIU

rok szkolny 2016-2017

 1. Szczeszek Paweł
 2. Pikiołek Dominik
 3. Michałowska Monika
 4. Maciejewska Alicja
 5. Kowalska Agnieszka
 6. Winiarz Magdalena
 7. Obst Karolina
 8. Sęk Oliwia
 9. Edyta Skrzypczak
 10. Skrzypczak Jagoda
 11. Kała Sylwia
 12. Dorożała Weronika
 13. Król Patrycja
 14. Bąba Anna
 15. Burzyńska Weronika
 16. Podpieniak Paweł
 17. Tomczak Żaneta

 

                                                                     Opiekun: Renata Knop

                                                                                      Magdalena Szulc