TECHNIK EKONOMISTA

może pracować w banku, może zostać księgowym, doradcą finansowym.  Praca  czeka na niego również  w działach marketingu, w księgowości, w sekretariatach. Może również prowadzić własne biuro rachunkowe.

TECHNIK HOTELARSTWA

możliwości zawodowe:

  • fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej
  • organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim
  • organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta
  • organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez
  • organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych
  • wyposażanie i urządzanie wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych
  • współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich
  • prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Edukacja realizowana jest w klasach tzw. wielozawodowych, integrujących uczniów różnych zawodów. Przygotowanie ogólne prowadzone jest przez kadrę naszej szkoły. Teoretyczne przygotowanie zawodowe realizowane jest w postaci