Informacja Przewodniczącego Rady Rodziców ZS 1 w Zbąszyniu

Informuję wszystkich  rodziców i uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu , iż od początku trwania akcji strajkowej nauczycieli jestem cały czas w kontakcie z Dyrekcją szkoły i na bieżąco posiadam informację dotyczącą strajku. Szkoła zapewnia od 8.04.2019 do końca strajku opiekę dla uczniów.

Ze strony rodziców oczekuję pomocy w celu usprawnienia wsparcia szkoły w wycieczkach i wyjazdach uczniowskich wcześniej zaplanowanych. Ja osobiście zrezygnowałem ze swoich obowiązków zawodowych i wspólnie z  rodzicami będę pełnił opiekę na wycieczce szkolnej od 23.04.2019 do 25.04.2019 .Oczekuję również Państwa zaangażowania w kolejne wyjazdy. Wszelkie pytania dotyczące organizacji szkoły znajdują się na stronie szkoły i przypominam ,iż sekretariaty pracują w tym czasie bez zmian tj.: od 7.30 – 15.30 każdego dnia.

Jednocześnie informuję ze względu na pytania i naciski rodziców, iż planowane jest kolejne posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacyjnej dla uczniów na dzień 24.04.2019 oraz zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w dniu 26.04.2019 .

INFORMACJĄ W/W CHCIAŁBYM USPOKOIĆ ZANIEPOKOJENIE RODZICÓW , IŻ WSZYSTKIE DZIAŁANIA SĄ MI ZNANE I KONTROLUJĘ W CELU DOPILNOWANIA TERMINÓW ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY A TYM BARDZIEJ PRZYSTĄPIENIA UCZNIÓW DO MATUR .

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Rodziców  –  Janusz Kozłowicz