PROFIL BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I RATOWNICTWO

pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Niesienie pomocy potrzebującym, przeciwdziałanie zagrożeniom, ratowanie ludzi i zwierząt, zdolność sprostania wyzwaniom, znajomość obowiązującego prawa, ochrona ludzi i mienia, to cenne umiejętności przydatne w życiu, jak również pozwalające Ci zdobyć atrakcyjny zawód.
Wybierz ten profil jeśli chcesz zostać: policjantem, strażakiem, pracownikiem służb mundurowych, służb ochrony, pracownikiem instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, administracji publicznej itd.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • geografia

 • wos

 • Przedmiot dodatkowy: bezpieczeństwo publiczne

  moduły: policyjny, strażacki, ratownictwa medycznego, przygotowanie do egzaminów sprawnościowych

1
1

wizyty w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

1
1

szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

1
1

szkolenia organizowane przez policję

Profil funkcjonuje w naszej szkole od 2008 roku!

Bierz udział w:

 • obozach szkoleniowych w Ośrodku Szkolenia Policji w Poznaniu,

 • warsztatach kryminalistycznych

  Badaj miejsce zbrodni przygotowane w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu!

 • zajęciach strzelania z broni pneumatycznej oraz małokalibrowej,

 • zajęciach z funkcjonariuszami policji i straży pożarnej,

 • zajęciach w jednostkach straży pożarnej.

Współpracujemy z:

– Wojewódzką Komendą Policji w Poznaniu,
– Komendą Powiatową Policji w Nowym Tomyślu,

– Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,
– Ochotniczą Strażą Pożarną w Zbąszyniu,

Będziesz przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach:

 • bezpieczeństwo publiczne,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • bezpieczeństwo zdrowotne,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • inżynieria systemów bezpieczeństwa
 • i inne

oraz do studiowania w szkołach policyjnych lub strażackich jak:

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • Szkoła Policji w Pile,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej itd.