PROFIL HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKI

Liceum Ogólnokształcące – dla absolwentów gimnazjów

W czasach, kiedy nieustannie rozwija się technologia, maszyny przejmują dominującą rolę w procesie produkcji i życie codzienne zdominowane jest przez różne aplikacje, programy komputerowe, smartfony, tablety itd. troska o człowieka nabiera szczególnego znaczenia.

Świat potrzebuje humanistów, którzy wyrażają troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowiskach: społecznym i naturalnym.

Funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie oparte jest na porządku prawnym. Znajomość prawa i trafna jego interpretacja jest nieocenioną umiejętnością tak bardzo dziś potrzebną.

Twoje zdolności artystyczne, zainteresowania literackie, historyczne, estetyczną wrażliwość, zainteresowanie człowiekiem, umiejętności interpretacji różnych tekstów zarówno literackich jak i prawniczych oraz umiejętności analizy zjawisk społecznych rozwiniesz właśnie w tej klasie.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • historia

 • język polski lub wos

  do wyboru

 • język angielski lub niemiecki

  do wyboru

1
1

wyjazdy do muzeów, kina i teatru

1
profil humanistyczno-prawny
1

udział w Debatach Oksfordzkich

Rozwijaj swoje zainteresowania w:

 • szkolnym radiu

  Puszczaj muzykę na przerwach dla wszystkich uczniów, przygotowuj i prowadź audycje radiowe dla całej szkoły!

 • grupie poetycko-muzycznej

  Bierz udział w koncertach i festiwalach muzycznych!

 • konkursach poetyckich, muzycznych i literackich

  Odnoś sukcesy prezentując swój wokal lub talent pisarski czy recytatorski!

 • warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów

  między innymi przez trenerów wyższych uczelni oraz specjalistów z innych instytucji

 • szkolnym wolontariacie

  Pomagaj razem z nami potrzebującym z Twojej okolicy i nie tylko!

Wybierz ten profil jeśli myślisz o karierze:

 • prawnika,
 • dziennikarza,
 • pedagoga,
 • coach’a,
  specjalisty od wizerunku,
 • trenera osobistego,
 • socjologa,
 • filologa,
 • pracownika administracji państwowej i samorządowej,
 • pracownika działów marketingu i reklamy,
 • pracownika kultury itd.

Będziesz przygotowany do studiowania:

 • dziennikarstwa,
 • prawa,
 • filologii polskiej lub angielskiej,
  administracji,
 • zrządzania,
 • historii,
 • marketingu,
 • psychologii,
 • socjologii,
 • pedagogiki,
 • zarządzania kulturą, itd.