INFORMACJA

Informuję, że od 6 maja 2019 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne, które będą się odbywać wg wcześniej ustalonego harmonogramu w budynku „A” przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Proszę wszystkich absolwentów o przybycie do szkoły w dniu egzaminu 40 minut przed jego planowanym rozpoczęciem.

Harmonogram egzaminów jest dostępny w budynkach szkoły.

Dla pozostałych uczniów dni od 6 do 8 maja są wolne od zajęć dydaktycznych.

Wicedyrektor 

Marek Furman