TECHNIKUM EKONOMICZNE

Gospodarka, pieniądz, finanse, banki, podatki to nieodłączne elementy współczesnego świata. Warto je poznać i polubić, ponieważ w połączeniu z cechą przedsiębiorczości, może Ci to pomóc w osiągnięciu dobrobytu.

Jeśli fascynują Cię procesy zachodzące w gospodarce, chcesz nauczyć się, jak rozwiązywać problemy ekonomiczne, jak założyć i poprowadzić swoją firmę, jak zarządzać ludźmi i przedsiębiorstwem, ten kierunek jest dla Ciebie.

Po skończeniu technikum:
· absolwent gimnazjum

po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – zdobędzie tytuł technik ekonomista oraz kwalifikacje:
AU.35 – planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
AU.36 – prowadzenie rachunkowości;

dodatkowo (jeśli będą chętni)

AU.65 -rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (tytuł technika rachunkowości*)
* możliwy do zdobycia na dodatkowym kursie
· absolwent szkoły podstawowej

po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe –zdobędzie tytuł technik rachunkowości oraz kwalifikacje:
EKA.05 – prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07 – prowadzenie rachunkowości;

dodatkowo (jeśli będą chętni)

EKA.04 – prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
(tytuł technika ekonomisty*)
* możliwy do zdobycia na dodatkowym kursie

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język obcy (angielski lub niemiecki)

 • geografia

1
1

spotkania z przedsiębiorcami

1
1

udział w sesjach Rady Miejskiej w Zbąszyniu

Rozwijaj swoje zainteresowania podczas:

 • wycieczek ekonomicznych

 • wizyt w przedsiębiorstwach

 • warsztatów prowadzonych przez profesjonalistów

 • udziału w wymianach międzynarodowych

 • udziału w konkursach ekonomicznych

Wybierz ten profil, jeśli w przyszłości chciałbyś pracować jako:

 • księgowy,
 • doradca podatkowy,
 • doradca finansowy,
 • pracownik banku,
 • biura maklerskiego,
 • menedżer,
 • asystent dyrektora itd.

Zajęcia w technikum ekonomicznym przygotują Ciebie do studiowania na kierunkach:

 • rachunkowość,
 • podatki i doradztwo podatkowe,
 • finanse,
 • ekonomia,
 • zarządzanie,
 • finanse publiczne,
 • handel zagraniczny, itp.