mgr Bogusław Pietrusiewicz – Dyrektor Szkoły

mgr Furman Marek  – Zastępca Dyrektora Szkoły

mgr inż. Wilkońska Urszula  – Kierownik Szkolenia Praktycznego

 • lic. Bryks Rafał – język angielski
 • mgr Chłopkowska Paulina – pedagog szkolny, informatyka
 • mgr Ciepielewski Wiesław – wychowanie fizyczne
 • mgr Cieślak Magdalena – historia
 • mgr Jankowiak Jarosław – biologia, chemia
 • mgr Kardasz Justyna – język angielski
 • mgr Kasperek Jarosław – język niemiecki
 • mgr Knop Renata – bibliotekarz
 • mgr Kosierb Mateusz – język angielski
 • mgr Kotecka Anna – bibliotekarz
 • mgr Kubiak Katarzyna – język polski
 • mgr Kubicka – Guła Maria – język angielski
 • mgr Lejwoda Bernadeta – wychowanie fizyczne
 • mgr Łukaszewski Tomasz – religia
 • dr Minge Józef – matematyka, fizyka
 • mgr Misiewicz Marta – język niemiecki
 • mgr Niezborała Monika – biologia, historia,
 • mgr Przybyła Joanna – język niemiecki
 • mgr Rau Barbara – geografia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Silski Witold – podstawy przedsiębiorczości
 • mgr Skałecka Izabela – język polski
 • mgr Sołtysik-Śliwa Anna – wychowanie fizyczne
 • mgr Stankiewicz Jolanta – język polski
 • mgr Szulc Magdalena – matematyka. geografia
 • mgr Ślendak Radosław  – religia
 • mgr Śliwa Renata-przedmioty zawodowe
 • mgr Śliwa Tomasz – wychowanie fizyczne
 • mgr Tarczewski Łukasz  – matematyka, fizyka
 • mgr Tomczak Maciej  – przedmioty zawodowe
 • mgr Zalejko Aleksandra – matematyka