Link do strony OKE –     Kto może przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej w 2020 r.