Stało się już tradycją, że piękno Nocy Świętojańskiej ukazały Świtezianki zespołu Chili.

Dla 100 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w zbąszyńskiej jedynce w piątek 24 czerwca dzwonek zabrzmiał po raz ostatni.
Otrzymali oni świadectwo ukończenia szkoły z rąk Dyrektorów Pani Anny Sołtysik-Śliwy, Pana Bogusława Pietrusiewicza, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Piotra Bryla oraz swoich wychowawców.
Uczniowie niższych klas otrzymali świadectwa promocyjne.
Specjalne gratulacje otrzymała Kinga Fujak i jej rodzice od przedstawiciela Starosty Nowotomyskiego Pana Tomasza Szczechowicza oraz od przedstawiciela Burmistrza Zbąszynia Pana Marcina Hoffmana.
Kinga została nagrodzona Medalem Złotego Absolwenta za najwyższą średnią spośród wszystkich kończących szkołę.

Nie zabrakło też nagród i wyróżnień dla uczniów niższych klas branżowych i technikum, którzy we wrześniu wrócą do nauki w ławkach szkolnych.

Dziękujemy Dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólny rok i życzymy wszystkim udanego zasłużonego wypoczynku.

W piątek 24 czerwca 2022 roku uczniowie licealnych klas Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu uroczyście zakończyli rok szkolny. Po przemowach Pana Dyrektora Bogusława Pietrusiewicza i Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Piotra Bryla, nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem. Zanim w wakacyjny klimat przygody zabrała nas piosenka przygotowana przez Panią Annę Kotecką i uczniów, kilka słów powiedziała przewodnicząca szkoły Julia Szaferska. Po trudach i sukcesach minionych miesięcy życzymy Naszym Uczniom słonecznych i bezpiecznych wakacji. Wypoczywajcie i wracajcie pełni energii we wrześniu!!!

Od kilku lat prowadzimy w naszej szkole badania jakości wody Jeziora Zbąszyńskiego i rzeki Obry oraz jakości powietrza w Zbąszyniu. Po powrocie do nauczania stacjonarnego uczniowie klasy przyrodniczo-medycznej  II b prowadzili pomiary jakości powietrza i wody w ramach szkolnego monitoringu środowiskowego. Jakość powietrza w Zbąszyniu można na bieżąco sprawdzać na stronie naszej szkoły, gdzie znajduje się link do miernika jakości powietrza, który  został umieszczony na budynku Liceum Garczyńskiego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu. Czujnik smogu – looko2v3  mierzy stężenie pyłów:  PM10,  PM2,5  i  PM1 oraz temperaturę i wilgotność powietrza.
W efekcie prowadzonych przez uczniów badań powstał  raport z monitoringu środowiskowego dotyczący badania jakości powietrza i  wód powierzchniowych okolic Zbąszynia publikowany poniżej na stronie szkoły oraz przekazany władzom samorządowym gminy i powiatu.

J. Jankowiak


Projekt finansowany przez IKEA INDUSTRY umożliwił stworzenie szkolnego kącika zdrowia i profilaktyki w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu. Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt nieinwazyjnej profilaktyki i pierwszej pomocy przedmedycznej pozwoliło na prowadzenie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, ale daje też możliwość korzystania z niego indywidualnie wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.
Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu po zapoznaniu z jego funkcjonowaniem przez opiekuna pracowni.
Uczniowie i nauczyciele otrzymują sprzęt i informacje zachęcające do regularnych badań profilaktycznych podstawowych parametrów organizmu takich jak temperatura, ciśnienie krwi, saturacja krwi, masa ciała, indeks BMI, zawartość tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej w organizmie, pojemność płuc, a sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej pozwala uczniom i nauczycielom poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy nie tylko w czasie lekcji edukacji dla bezpieczeństwa lub szkoleń dla pracowników.
Troska o zdrowie swoje i innych to jeden z priorytetów wychowania młodzieży w naszej szkole zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19.

J. Jankowiak

Po przerwie spowodowanej pandemią klasy przyrodniczo-medyczne miała okazję poznać pracę kosmetologa z Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu.
Specjalistka medycyny estetycznej Pani Agnieszka Żyła z RCZ w Zbąszyniu przedstawiła nam nowoczesne technologie diagnostyczne i lecznicze stosowane w medycynie ogólnej i estetycznej.
Wykłady specjalistów mają na celu pokazanie uczniom metod pracy współczesnej służby zdrowia oraz poznanie specyfiki pracy w zawodach związanych z medycyną.

J. Jankowiak

Jak sobie radzić z uzależnieniem? Jeżeli będziesz potrzebował pomocy, zadzwoń i porozmawiaj:
801 889 880 czynny codziennie w godz. 17:00-22:00
Chcesz dowiedzieć się więcej? wejdź na: www.uzaleznieniabehawioralne.pl

9 czerwca 2022r. mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole Panią Annę Kulus, pielęgniarkę z zawodu, pracującą na co dzień w szpitalu w Wolsztynie. Podczas pandemii covid-19 pracowała w bezpośrednim kontakcie z pacjentami na oddziale covidowym. Opowiedziała nam o swoich doświadczeniach, sytuacjach z jakimi miała do czynienia na co dzień, a przede wszystkim powiedziała jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem (covid-19). Uczniowie klas o profilu przyrodniczo-medycznym mieli możliwość zobaczyć, i poczuć na własnej skórze, ubiór i całe oprzyrządowanie jakie należało „przywdziać” wchodząc na oddział covidowy – nie było to łatwe! Za wszystkie cenne informacje oraz wskazówki bardzo dziękujemy!

W tym roku szkolnym w ramach realizacji programów profilaktycznych: „ARS, czyli jak dbać o miłość”  oraz „Wybierz życie – pierwszy krok” mieliśmy przyjemność gościć Panią Karolinę Józefiak, koordynatora ds. oświaty z PSSE z Nowego Tomyśla, która w klasach licealnych oraz klasach szkoły branżowej przeprowadziła prelekcję nt. szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów oraz profilaktyki raka piersi. Najważniejszym celem realizacji programu ARS jest profilaktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Natomiast „Wybierz życie – pierwszy krok” to program promujący zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i dostarcza rzetelnych informacji na temat profilaktyki nowotworowej. Za wszystkie cenne wskazówki bardzo dziękujemy!

Dnia 09.06.2022 r. 4 uczennice klasy 1c wraz z opiekunem Sarą Wolnik wzięły udział w konferencji dotyczycącej ochrony środowiska i klimatu wieńczącej projekt pod nazwą „Stacje Meteo”, który realizowany jest przez Organizację Lokalną Grupę Działania Regionu Kozła i Lokalną Grupą Działania KOLD. W programie Konferencji znalazło się;

– zwiedzanie skansenu, wiatraka i stacji meteo które znajdują się w Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych,

– prelekcja p. Małgorzaty Budy nt. ochrony środowiska i klimatu oraz

– wspólna dyskusja i posiłek przygotowany przez KGW w Podmoklach Małych