INFORMACJA

Informuję , iż z dniem 29.04.2019 rozpoczynają się zajęcia lekcyjne zgodnie z planem zajęć .

Wszelkie zmiany planu lekcji są dostępne w dzienniku lekcyjnym.

Uczniowie klas szkoły branżowej tj .: I bb , II bb , III BZ od poniedziałku realizują zajęcia w zakładach pracy.

Wicedyrektor szkoły
mgr Marek Furman