Praca bibliotek zarówno w budynku A jak i B podczas wakacji:

 

15 czerwca – 10 lipca – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę https://powiatnowotomyski.edu.com.pl. Po zarejestrowaniu się w systemie i uzupełnieniu danych należy wydrukować wniosek, który następnie, podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna, należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected]. W temacie wiadomości należy wpisać słowo „rekrutacja”.   Wniosek o przyjęcie do szkoły można również przynieść osobiście do sekretariatu szkoły z zastosowaniem środków ochrony osobistej.

26 czerwca – 10 lipca  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca – 4 sierpnia   – dostarczenie do szkoły zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty

12 sierpnia                   ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do szkoły

13 – 18 sierpnia           – potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (dotyczy osób, które nie zrobiły tego wcześniej)

Kandydaci do szkoły branżowej zobowiązani są również dostarczyć oświadczenie pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu.

Kandydaci do technikum hotelarskiego zobowiązani się także dostarczyć wyniki badania sanitarno-epidemilogicznego do pracy w gastronomii (tzw. książeczka sanepidu).

19 sierpnia                  –  ogłoszenie listy przyjętych do szkoły

5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

Od kilku lat w naszej szkole w tym czasie organizowaliśmy badanie jakości wody Jeziora Zbąszyńskiego. W tym roku z powodu pandemii te badania trzeba było przełożyć.  Jednak przed wprowadzeniem nauczania zdalnego uczniowie klasy II b przyrodniczo-medycznej prowadzili pomiary jakości powietrza i wody w ramach szkolnego monitoringu środowiskowego. Dofinansowanie projektu  w ramach Planu Zrównoważonego Rozwoju IKEA Industry  pozwoliło na  zakup  miernika jakości powietrza, który  został umieszczony na budynku Liceum Garczyńskiego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu. Czujnik smogu – looko2v3  mierzy stężenie pyłów:  PM10,  PM2,5  i  PM1,  temperaturę powietrza, wilgotności oraz stężenie formaldehydu. Dzięki temu urządzeniu można na bieżąco sprawdzać stan powietrza przy naszej szkole oraz prowadzić badania jakości powietrza.

W efekcie powstał  raport z monitoringu środowiskowego dotyczący badania jakości powietrza i  wód powierzchniowych okolic Zbąszynia publikowany na stronie szkoły i przekazany IKEA INDUSTRY oraz władzom samorządowym Gminy Zbąszyń.

J. Jankowiak

Raport