Monika Anna Tratwal–   w 2016 roku ukończyła Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół nr 2 w Zbąszyniu.

Ukończyła szkołę otrzymując świadectwo z wyróżnieniem za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Jej średnia ocen wynosiła wówczas 5,24, dlatego też  otrzymała tytuł „Złotego Absolwenta” oraz Złoty Medal  Starosty Powiatu Nowotomyskiego.

Swoją kulturą osobistą i zachowaniem wielokrotnie przynosiła dumę i chlubę szkole sławiąc dobre jej imię, co zaowocowało Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Każde jej świadectwo promocyjne było świadectwem z wyróżnieniem. W roku szkolnym 2013/2014 otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów, a w roku 2014/2015 Stypendium Lokalnej Grupy Rybackiej.

Monika brała aktywny udział w życiu klasy, uświetniała swoimi występami apele i uroczystości szkolne, reprezentowała szkołę w środowisku lokalnym. Brała czynny udział w konkursach oraz przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych na poziomie szkoły, gminy i powiatu.

To, co wyróżniało ją spośród innych, to pasja do śpiewania, którą potrafiła umiejętnie wykorzystać umilając nam wiele uroczystości i obdarzając nas chwilami pełnymi wzruszeń.