1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 13.05.2019 do 31.05.2019 r. (do godz. 15:00)
2. Dostarczenie poświadczonych przez dyrektora szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00; dostarczone mogą być również oryginały dokumentów, jeżeli kandydat wskazał Zespół Szkół nr 1 jako szkołę pierwszego wyboru.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do 28 czerwca 2018 r.
4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych – 16.07.2019 r. do godz. 10:00.
5. Podanie listy kandydatów przyjętych – 25.07.2019 r. o godz. 13:00.

Rekrutacja prowadzona będzie drogą elektroniczną poprzez stronę www o adresie
https://www.powiatnowotomyski.edu.com.pl/kandydat/app/
Rekrutacja drogą elektroniczną potrwa od 13.05.2019 do 31.05.2019 r. (do godz. 15:00)
Wydrukowane dokumenty będzie można składać w sekretariatach przy ul. Powstańców Wielkopolskich 43 w
Zbąszyniu oraz ul. 17 Stycznia 27 w Zbąszyniu.
Do szkoły będą przyjęci wszyscy absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy spełnią kryteria przyjęcia, zgodnie z prawem oświatowym.
ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY: 05.KWIETNIA 2019 r.