Informacja dla uczniów i rodziców

W związku z trwającą akcja strajkową informuję, iż strajk w ZS 1 jest kontynuowany.
Sekretariaty w budynku A i B pracują od 7.30 do 15.30 i udzielą wszelkich informacji .
Uczniowie mają zabezpieczone zajęcia opiekuńcze w obu budynkach. 
Klasy szkoły branżowej oraz ZSZ zgodnie z umowami o kształceniu praktycznym w zawodzie realizują zajęcia w zakładach rzemieślniczych ( zgodnie z podpisanymi umowami o kształcenie ) .
Proszę o wsparcie rodziców ( posiadających kwalifikacje w tym zakresie) do pomocy w organizacji pracy szkoły w zakresie : wycieczek szkolnych , wyjazdów uczniów na konkursy itd.
 
 
                                                                                                 wicedyrektor szkoły mgr Marek Furman