Tu Ci pomogą:

Jeśli masz problemy, z którymi trudno Ci sobie poradzić, zawsze możesz porozmawiać z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrektorem, bądź innym nauczycielem, któremu ufasz. Szkoła oferuje także możliwość konsultacji z psychologiem – o zorganizowanie takie spotkania poproś pedagoga szkolnego.

Na terenie naszej gminy, jak i całego kraju działa także mnóstwo instytucji pomocowych, z których usług możesz skorzystać. Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych informacji i kontaktów:

Pomoc oferowana przez Gminę Zbąszyń:

Inne instytucje świadczące pomoc:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – www.narkomania.gov.pl
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zawiera informacje na temat problemów alkoholowych oraz odnośniki do instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się tą kwestią – www.parpa.pl
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – www.niebieskalinia.info
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – www.niebieskalinia.org
Cyberprzemoc https://116111.pl