Tu Ci pomogą:

<p>

Tu Ci pomogą:

<br />Jeśli masz problemy, z którymi trudno Ci sobie poradzić, porozmawiaj z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, psychologiem, dyrektorem, bądź innym nauczycielem, któremu ufasz.<strong>pedagog szkolny – pani mgr Marta Skrzypczak</strong>kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego, bądź telefoniczny za pośrednictwem sekretariatu szkoły –tel. budynek A: (68) 3846168, tel. Budynek B: (68) 3846095.<strong>psycholog szkolny – pani mgr Ewa Kuczyńska</strong>kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego, bądź telefoniczny za pośrednictwem sekretariatu szkoły –tel. budynek A: (68) 3846168, tel. Budynek B: (68) 3846095.Na terenie naszej gminy, jak i całego kraju działa także mnóstwo instytucji pomocowych, z których usług możesz skorzystać. Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych informacji i kontaktów:Pomoc oferowana przez Gminę Zbąszyń:.Inne instytucje świadczące pomoc:Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – <a href=”http://www.narkomania.gov.pl/” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”http://www.narkomania.gov.pl/”>www.narkomania.gov.pl</a><br />Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zawiera informacje na temat problemów alkoholowych oraz odnośniki do instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się tą kwestią – <a href=”http://www.parpa.pl/” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”http://www.parpa.pl/”>www.parpa.pl</a><br />Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – <a href=”http://www.niebieskalinia.info” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”http://www.niebieskalinia.info”>www.niebieskalinia.info</a>Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – <a href=”http://www.niebieskalinia.org/” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”http://www.niebieskalinia.org/”>www.niebieskalinia.org</a><br />Cyberprzemoc <a href=”https://116111.pl” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”https://116111.pl”>https://116111.pl</a></p>
<p><strong>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu,</strong></p>
<p>ul.Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl, Telefon: 61 442 34 36, 515 284 973,</p>
<p>e-mail: <a href=”mailto:[email protected]” data-mce-href=”mailto:[email protected]”>[email protected]</a></p>
<p>Zapraszamy też na stronę internetową www.<a href=”http://pppnt.com.pl/” data-mce-href=”http://pppnt.com.pl/”>pppnt.com.pl</a></p>
<p>Na stronie internetowej i  Facebook’u Poradni na <a href=”https://www.facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w-Nowym-Tomy%C5%9Blu-105021684466667/” data-mce-href=”https://www.facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w-Nowym-Tomy%C5%9Blu-105021684466667/”>https://www.facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w-Nowym-Tomyślu-105021684466667/</a>  zamieszczane są również artykuły, poradniki oraz materiały do pracy adresowane do rodziców i  uczniów.</p>
<p><strong>Ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów</strong></p>
<p>Pod numerem telefonu <strong>800 080 222</strong> dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.</p>
<p><strong>Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”</strong></p>
<p>Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.</p>
<p>Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.</p>
<p>Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę <a href=”https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/” data-mce-href=”https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/”>„Zawsze Jest Jakieś Wyjście”</a>. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej.</p>
<p><strong>Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka</strong></p>
<p>Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Działa bezpłatnie. Jest zarówno telefonem zaufania, jak i pełni rolę telefonu interwencyjnego</p>
<p>Numer <strong>800 12 12 12</strong></p>
<p><a href=”https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/” data-mce-href=”https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/”>https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/</a></p>
<p>

</p>
[/av_textblock]