Rekrutacja – wszystkie informacje

Wszelkie informacje na temat rekrutacji do naszej szkoły znajdziesz na tej podstronie

Kierunki kształcenia

LICEUM OGOLNOKSZTALCACE2

Liceum ogólnokształcące

Liceum Garczyńskiego to nowoczesna szkoła, w której zawsze dużo się dzieje. Uczniowie mają tu szanse perfekcyjnie przygotować się do matury, by dzięki temu dostać się na wymarzone studia. Duże zaangażowanie nauczycieli oraz bogata oferta zajęć dodatkowych pozwala na nieustanne pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie swoich zainteresowań.

technik ekonomista

Technik Ekonomista

Zawód dla młodych, kreatywnych, otwartych na nowe doświadczenia ludzi!

Czego się nauczysz?

 • organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • dokumentowania i księgowania operacji gospodarczych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • obsługi programów komputerowych do prowadzenia rachunkowości informatycznej w firmie.

W jaki sposób?

 • wiedzy i umiejętności praktycznych dostarczy nasza wykwalifikowana kadra,
 • praktykę zawodową zdobędziesz w renomowanych firmach działających na naszym rynku.

Perspektywy pracy

Ekonomista potrzebny jest na każdym etapie działania firmy, a szczególnie w:

 • sekretariatach,
 • działach kadr,
 • działach marketingu,
 • urzędach skarbowych,
 • bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych.

Jesteś doskonale przygotowany do prowadzenia własnej firmy!

szkoła branżowa

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia

Szkoła dla tych, którzy chcą szybko zdobyć konkretny zawód i uzyskać niezależność

KLASA WIELOZAWODOWA

Jak wygląda nauka?

 • teoretyczne przygotowanie zawodowe odbywać się będzie w formie kursów zawodowych w wyspecjalizowanych ośrodkach,
 • praktyczną naukę zawodu zdobędziesz w wybranym przez siebie zakładzie pracy
 • W naszej szkole uzyskasz wiedzę ogólną.

Perspektywy pracy

 • Własna działalność gospodarcza
 • zatrudnienie w firmach potrzebujących wyspecjalizowanych fachowców

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

W dniu 28 sierpnia 2014 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

W celu uporządkowania rynku edukacyjnego w klasyfikacji szkolnej, zawody są uszeregowane w obszary kształcenia, które zawierają zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych, wymaganych do realizacji zadań zawodowych w ramach danego zawodu. Przy grupowaniu zawodów w obszary została uwzględniona Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Wyodrębnionych jest osiem następujących obszarów kształcenia:

 1. administracyjno-usługowy (oznaczony symbolem A),
 2. budowlany (B),
 3. elektryczno-elektroniczny (E),
 4. mechaniczny i górniczo-hutniczy (M),
 5. rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R),
 6. turystyczno-gastronomiczny (T),
 7. medyczno-społeczny (Z),
 8. artystyczny (S).
asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902
asystent osoby niepełnosprawnej 341201
asystentka stomatologiczna 325101
betoniarz-zbrojarz 711402
blacharz 721301
blacharz izolacji przemysłowych 721303
blacharz samochodowy 721306
cieśla 711501
cukiernik 751201
dekarz 712101
dietetyk 322001
drukarz 732201
elektromechanik 741201
elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
elektryk 741103
florysta 343203
fotograf 343101
fototechnik 343104
fryzjer 514101
garbarz skór 753501
górnik eksploatacji otworowej 811301
górnik eksploatacji podziemnej 811101
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
higienistka stomatologiczna 325102
introligator 732301
kaletnik 753702
kamieniarz 711301
kelner 513101
kominiarz 713303
koszykarz-plecionkarz 731702
kowal 722101
krawiec 753105
kucharz 512001
kuśnierz 753106
lakiernik 713201
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
mechanik maszyn i urządzeń drogowych 834201
mechanik pojazdów samochodowych 723103
mechanik precyzyjny 731103
mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
modelarz odlewniczy 721104
monter budownictwa wodnego 711701
monter izolacji budowlanych 712401
monter izolacji przemysłowych 712403
monter kadłubów okrętowych 721402
monter konstrukcji budowlanych 711102
monter mechatronik 742114
monter nawierzchni kolejowej 711603
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616
monter systemów rurociągowych 712613
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
monter-elektronik 742102
murarz-tynkarz 711204
obuwnik 753602
ogrodnik 611303
operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812105
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814290
operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 812106
operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
operator maszyn leśnych 834105
operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
operator obrabiarek skrawających 722307
operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
opiekun medyczny 532102
opiekun osoby starszej 341202
opiekun w domu pomocy społecznej 341203
opiekunka dziecięca 325905
opiekunka środowiskowa 341204
optyk-mechanik 731104
ortoptystka 325906
piekarz 751204
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
protetyk słuchu 321401
pszczelarz 612302
ratownik medyczny 325601
rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
rolnik 613003
rybak śródlądowy 622201
ślusarz 722204
sprzedawca 522301
stolarz 752205
stroiciel fortepianów i pianin 311933
tapicer 753402
terapeuta zajęciowy 325907
wędliniarz 751107
wiertacz 811305
zdun 711203
zegarmistrz 731106
złotnik-jubiler 731305