ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ZBĄSZYNIU

Trochę historii

Zespół  Szkół Nr 2 w Zbąszyniu ma długą i bogatą przeszłość. Szkoła działa już od pięćdziesięciu lat, bo od 1961 roku. W tym okresie przeszła wiele transformacji, zwłaszcza w zakresie organizacji kształcenia zawodowego. Najpierw była to przyzakładowa zasadnicza szkoła zawodowa, w latach osiemdziesiątych powstało liceum zawodowe, kształcące młodzież w zawodzie krawiec – szwacz oraz zasadnicza szkoła wielozawodowa. Obecnie szkoła kształci młodzież nie tylko na poziomie ZSZ, ale przede wszystkim na poziomie technikum.

Oferta edukacyjna

Najważniejszą cechą naszej placówki jest to, że ciągle się zmienia, dostosowuje się do potrzeb lokalnego środowiska, uwzględniając również potrzeby rynku pracy. Obecnie szkoła ma do zaoferowana młodzieży następujące kierunki kształcenia:

TECHNIK EKONOMISTA

może pracować w banku, może zostać księgowym, doradcą finansowym.  Praca  czeka na niego również  w działach marketingu, w księgowości, w sekretariatach. Może również prowadzić własne biuro rachunkowe.

Czego będziesz się uczył?

  • technik biurowych,
  • obsługi komputera w zakresie znajomości programów stosowanych w księgowości,
  • rachunkowości, ekonomiki  oraz gospodarki przedsiębiorstw.

UCZNIOWIE ODBYWAJĄ PRAKTYKI W ZAKŁADACH PRACY I JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

SZKOŁA BRANŻOWA PIERWSZEGO STOPNIA

Edukacja realizowana jest w klasach tzw. wielozawodowych, integrujących uczniów różnych zawodów. Przygotowanie ogólne prowadzone jest przez kadrę naszej szkoły. Teoretyczne przygotowanie zawodowe realizowane jest w postaci

Uwzględniając potrzeby naszych absolwentów, zwłaszcza tych, którzy kończą naukę w zasadniczej szkole zawodowej, zapewniliśmy im możliwość kontynuowania nauki w niepublicznym uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Dzięki temu wszyscy nasi uczniowie mają możliwość zdobycia pełnego wykształcenia średniego, łącznie z maturą.

W technikum nauka trwa cztery lata. W tym czasie uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale również odbywają praktyki zawodowe w renomowanych zakładach pracy, dzięki czemu stają się pracownikami w pełni przygotowanymi do zawodu. Łatwiej im też znaleźć zatrudnienie, ponieważ posiadają stosowne przygotowanie, wiedzę i niezbędne umiejętności. Stają się poszukiwanymi pracownikami.

Niewątpliwą zaletą nauki w technikum jest to, że uczniowie tych klas mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który  umożliwia im kontynuowanie nauki na różnych kierunkach studiów. Druga korzyść to możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W tym przypadku absolwent uzyskuje  tytuł technika w wybranym zawodzie. Otrzymuje również certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje zawodowe, który jest respektowany za granicą, w krajach Unii Europejskiej.

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej odbywa się w systemie trzyletnim. Uczniowie, którzy wybrali ten poziom kształcenia w naszej szkole zdobywają  pełne kwalifikacje zawodowe. Możliwe jest to dzięki dobrej współpracy z rzemieślnikami, u których uczniowie zdobywają wiedzę praktyczną.

Misja szkoły

Naszym celem jest wykształcić ludzi otwartych i wrażliwych, ludzi potrafiących poruszać się we współczesnej, niełatwej rzeczywistości. Staramy się kształcić naszą młodzież w taki sposób, aby mogła kontynuować naukę na różnych kierunkach studiów a przede wszystkim, aby  potrafiła poruszać się na rynku pracy.

Dlatego nasi nauczyciele cały czas nie tylko doskonalą swoje umiejętności, ale przede wszystkim poszerzają swoją wiedzę, by zapewnić naszym uczniom wysoki poziom nauczania.

Szkoła dzisiaj

Szkoła wprawdzie mieści się w starym, zabytkowym budynku, ale jej pomieszczenia są nowoczesne, funkcjonalne a przede wszystkim przystosowane do potrzeb procesu edukacyjnego. Uczniowie uczą się w gabinetach przedmiotowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i różnorodne pomoce dydaktyczne.  Systematycznie są one remontowane i dostosowywane do ciągle zmieniających się potrzeb i oczekiwań naszych uczniów i nauczycieli. Mamy więc dwie pracownie komputerowe. Jedna została dostosowana do potrzeb uczniów technikum ekonomicznego – każdy z nich podczas nauki przedmiotów zawodowych korzysta z laptopa. Dużym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza te lekcje, na których nauczyciel wykorzystuje tablicę interaktywną.

Nasi uczniowie uczą się nie tylko przedmiotów ogólnokształcących, ale również zawodowych. Dlatego przygotowano pracownie warsztatowe. Szkoła posiada warsztaty krawieckie, stolarskie i pracownię dla ekonomistów. Sukcesywnie uzupełniane i wzbogacane jest ich wyposażenie, tak aby umiejętności kształcone podczas zajęć praktycznych dobrze przygotowały uczniów nie tylko do egzaminu, ale przede wszystkim do wykonywania zawodu.

W 2010 r. szkoła wzbogaciła się o nowoczesne, wielofunkcyjne boisko typu „Orlik”. Dzięki temu lekcje wychowania fizycznego znacznie zyskały na atrakcyjności. Nasza młodzież może rozwijać swoje zainteresowania sportowe i odnosić sukcesy w różnych dziedzinach sportu.

Dla naszej szkoły priorytetem jest dobre przygotowanie młodych ludzi do egzaminów i zawodu oraz stworzenie takich warunków do nauki, aby stała się ona dla nich atrakcyjna a przede wszystkim, aby odbywała się z wykorzystaniem nowoczesnych metod i różnorodnych pomocy dydaktycznych. Dostrzegamy trafność maksymy Konfucjusza, który powiedział:

Słyszałem i zapomniałem.

Widziałem i zapamiętałem.

zrobiłem i zrozumiałem.

Jedną z forom poznawania różnych kultur i obyczajów panujących w innych krajach jest wymiana młodzieży. Obecnie jest to jedna z form edukacji, która wspiera rozwój młodych ludzi. Dlatego również nasza szkoła angażuje się w ten typ działań edukacyjnych. Od dwóch lat współpracujemy ze szkołą w Werder. Nasi uczniowie nawiązali kontakt ze swoimi rówieśnikami w Niemczech. Dzięki wymianie dochodzi nie tylko do zacieśnienia więzów między młodymi ludźmi, ale przede wszystkim mogą oni praktycznie wykorzystać znajomość języka niemieckiego i doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie. Ważne jest też to, że jednocześnie takie spotkania i współpraca młodzieży przy realizacji różnych projektów przyczyniają się do znoszenia stereotypów. Można powiedzieć, że taka wymiana to dla naszych uczniów wspaniała i cenna lekcja. Dlatego obecnie pracujemy nad kolejnym projektem, który umożliwi nam wymianę naszej młodzieży z uczniami ze szkoły litewskiej.

Szkoła pragnie zapewnić uczniom wszechstronny rozwój, dlatego proponuje ciekawą ofertę zajęć dodatkowych. Wśród nich mamy m.in.:

ü      sekcje sportowe

ü      koło plastyczne

ü      koło j. niemieckiego

ü      zajęcia artystyczno-kabareciarskie

ü      szkolne koło mody

ü      szkolne koło caritas

ü      fakultety przygotowujące uczniów do matury.

Koordynatorem większości imprez organizowanych w szkole jest Samorząd uczniowski. Pełni on funkcję współgospodarza szkoły. Dzięki aktywnej pracy zarządu, który aktywizuje całą społeczność uczniowską, przygotowywane są okolicznościowe apele, akcje charytatywne na rzecz potrzebujących, różnego rodzaju  imprezy takie jak: Dzień Wiosny, Dzień Sportu, Walentynki szkolne i wiele innych. W ten sposób kształtuje się tradycja naszej szkoły.

Aktywnie działa też wolontariat, który skupia młodzież wrażliwą, pełną chęci i zapału, pragnącą swoją pracą służyć potrzebującym.  W ten sposób nasza młodzież może podejmować działania na rzecz innych, zaspokajając jednocześnie własną potrzebę przebywania w grupie, włączenia się w działania społecznie użyteczne. Ich chęć niesienia pomocy, zapał do wolontariatu realizowany jest np. poprzez organizację zbiórki żywności i odzieży dla potrzebujących.

W naszej szkole co roku organizujemy akcje krwiodawstwa. Zajmuje się tym Szkolne koło PCK. Licznie uczestniczą w nich nie tylko nasi uczniowie, ale również młodzież z innych szkół oraz mieszkańcy Zbąszynia. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie młodych ludzi oddawaniem krwi.

Z inicjatywy naszych uczniów od kilku lat działa radiowęzeł szkolny. Zachęca on młodzież do lepszego spędzania przerw, wszechstronnie uwrażliwia w zakresie wiedzy muzycznej, szerzy pozytywne wartości poprzez muzykę. Przede wszystkim jednak pełni funkcje rozrywkowo – informacyjną. Zajmuje się też obsługą muzyczną imprez organizowanych w szkole. Obecnie przygotowujemy się do zorganizowania telewizji szkolnej.

Uczniowie spędzają w szkole sporo czasu, dlatego dziś trudno wyobrazić ją sobie bez sklepiku. Również nasi uczniowie mają możliwość kupienia na miejscu, w szkolnym sklepiku kanapek, soków, jogurtów i różnych przekąsek, choć największą popularności zdecydowanie cieszą się ciepłe posiłki. Dzięki takiej inicjatywie nasi uczniowie nie muszą wychodzić poza teren szkoły, tym bardziej, że towar, jaki oferuje nasz sklepik ma bardzo atrakcyjne ceny. Nie brakuje też wśród uczniów młodych, przedsiębiorczych ludzi, chętnych do pracy w sklepiku.  Dziś to najczęściej i najchętniej odwiedzane miejsce w szkole.

Działalność naszej szkoły nie ogranicza się tylko do organizowania procesu dydaktycznego. Organizujemy różne imprezy dla społeczności lokalnej, m.in. zabawa walentynkowa, dni otwarte czy zajęcia sportowe na „Orliku”. Prowadzimy też nieodpłatną działalność na rzecz lokalnej społeczności, np. szyjemy stroje dla różnych zespołów tanecznych czy wykonujemy zabawki dla dzieci z okolicznych przedszkoli.

Konkursy

W zakresie każdego przedmiotu organizowane są konkursy przedmiotowe. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy językowe, o tytuł najlepszego humanisty i matematyka w szkole, wiedzy o AIDS, czy też plastyczne z zakresu projektowania odzieży oraz zawody sportowe.

10 powodów, dla których warto wybrać naszą szkołę

1.      Zapewniamy uczniom bezpieczne warunki do nauki w estetycznych i zadbanych pomieszczeniach wyposażonych w nowoczesną i stale rozbudowywaną bazę dydaktyczną oraz pełną opiekę nad uczniami.

2.      Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i wysoki poziom nauczania.

3.      Gwarantujemy nauczycieli posiadających doskonały kontakt z uczniami, rozumiejących potrzeby młodzieży, potrafiących przekazać wiedzę, zachęcić do nauki, którzy ciekawie prowadzą lekcje.

4.      Gwarantujemy miłą atmosferę oraz prawdziwie partnerskie stosunki w relacjach nauczyciel – uczeń.

5.      Wspólnie tworzymy sprzyjającą nauce atmosferę, która pozwala na przyjemne i bezstresowe pozyskiwanie wiedzy.

6.      Szkoła zaspokaja wszystkie potrzeby uczniów, czyli umożliwia zdobycie wiedzy, niezbędnych umiejętności, ułatwia rozwijanie zainteresowań, rozwija społecznie, uczy wrażliwości i samodzielności.

7.      Wspieramy uczniowskie inicjatywy.

8.      Aktywizujemy młodzież do różnych działań.

9.      Aktywnie współpracujemy ze szkołami z innych krajów europejskich.

10.   Gwarantujemy, że nasi absolwenci zawsze chętnie wracają do szkoły, z sympatią ją wspominają i nie chcą tracić z nią kontaktu, bo, jak mówią to „nasza szkoła”.