Funkcję pedagoga szkolnego pełni w szkole mgr Paulina Chłopkowska. Pedagog pełni dyżury dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców uczniów. Wszystkie te osoby mogą korzystać z konsultacji i porad pedagoga w sytuacji różnego rodzaju problemów.

Dyżury :

BUDYNEK A:

wtorek, środa, czwartek

BUDYNEK B:

poniedziałek, piątek

Zapraszamy do kontaktu!

Informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Jak dbać o zdrowie psychiczne

Jak się uczyć