KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/22

                                KLASY I, II, III BS i III LOsp KLASY MATURALNE (III LOg  i IV TEH)
I SEMESTR1.09.2021 – 6.02.20221.09.2021 – 19.12.2021
II SEMESTR7.02 – 24.06.2022 20.12.2021 – 29.04.2022

Zimowa przerwa świąteczna                                    – 23 – 31 grudnia

Ferie zimowe                                                            – 17 – 30 stycznia

Wiosenna przerwa świąteczna                                  – 14 – 19 kwietnia

Zakończenie zajęć w roku szkolnym dla klas III LOg i IV TEH      – 29  kwietnia

Zakończenie zajęć w roku szkolnym dla klas I,II i III  LOsp i BS   – 24 czerwca

Egzaminy maturalne   –  część pisemna od 4 maja (część ustna od 7) do 20 maja

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Technikum Ekonomiczne- AU.36. Prowadzenie rachunkowości.  

Sesja zimowa- część pisemna 11.01.2022 r, część praktyczna 17-18.01.2022 r. 

Technikum Hotelarstwa- TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.  

Sesja zimowa- część pisemna 11.01.2022 r, część praktyczna 10.01.2022 r.

WRZESIEŃ

              1 – rozpoczęcie roku szkolnego 

              3 –10 – testy na wejście z j. polskiego, matematyki, j. obcych,

              6- 24 –testy diagnozujące z przedmiotów maturalnych

              6 – 10– spotkania wychowawców klasy I, II i III (z wyjątkiem III LOg i IV TEH) z rodzicami

              14 – posiedzenie rady pedagogicznej

15 – upływa termin składania deklaracji do przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej (styczeń- luty)

              28 –

                        godz. 17:00 – zebrania wychowawców klas maturalnych z rodzicami

                        godz. 17:30 – spotkanie maturzystów(liceum i technikum) oraz ich rodziców z dyrektorem w sprawie matury

                        godz. 18:15 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem

PAŹDZIERNIK

            13 – uroczyste posiedzenie rady pedagogicznej (DEN)

4 – 29 – Praktyka  zawodowa klasy III Technikum Rachunkowości

LISTOPAD

  10 – szkolne obchody Święta Niepodległości

 19 – Dzień Patrona

GRUDZIEŃ

            2 – informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniów klas maturalnych

     –   dyżur nauczycieli dla rodziców

16  –  posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

STYCZEŃ

        5 –  dyżur nauczycieli dla rodziców

LUTY

3 –  posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

MARZEC

            – rekolekcje

KWIECIEŃ

4 – informacja o przewidywanych ocenach ndst dla klas maturalnych

     –   dyżur nauczycieli dla rodziców

25 – klasyfikacja klas trzecich

29 – pożegnanie absolwentów

MAJ

–  EGZAMINY MATURALNE

Część ustna egzaminu maturalnego między 18 a 20 maja

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJGodzina 9:00 Godzina 14:00
4 środa język polski – pp
5 czwartek matematyka – pp
6 piątek język angielski – pp język niemiecki – pp
7 – 8 sobota, niedziela
9 poniedziałek język angielski – pr
10 wtorek język polski – pr
11 środa matematyka – pr
12 czwartek biologia – pr
13 piątek wiedza o społeczeństwie-  pr język niemiecki – pr
14 – 15 sobota, niedziela
16 poniedziałek chemia – pr
17 wtorek historia – pr
18 środageografia – pr
19 czwartek

20 piątek
fizyka – pr

informatyka – pr

MAJ     

CZERWIEC

2 – informacja o przewidywanych ocenach ndst dla klas pierwszych i drugich liceum, pierwszych technikum, pierwszych, drugich i trzecich szkoły branżowej

   – dyżur nauczycieli dla rodziców 

20 – klasyfikacja klas pierwszych i drugich liceum, pierwszych technikum, pierwszych, drugich i trzecich szkoły branżowej

            24 – zakończenie roku szkolnego

1-15 – terminy dodatkowe egzaminu maturalnego (dla tych, którzy w powodu wydarzeń losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie majowym i uzyskali zgodę dyrektora OKE)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

  • Technikum Rachunkowości – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych: część pisemna 02-07.06.2022 r, część praktyczna 13-19.06.2022 r. 
  • Branżowa Szkoła I Stopnia: część pisemna 21.06.2022 r, część praktyczna 22.06- 06.07.2022 r.

LIPIEC

5  – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, wydanie świadectw

SIERPIEŃ

            23 – pisemny egzamin poprawkowy egzaminu maturalnego

Propozycja wykorzystania dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15.10 (piątek po DEN)

   12.11 (piątek po Święcie Niepodległości)

    7.01 (piątek po Święcie Trzech Króli)

   2.05 (poniedziałek między świętami)

   4, 5, 6.05 (matura)

  17.06 (piątek po Bożym Ciele) 

23.06 (czwartek przed zakończeniem roku szkolnego – nie dotyczy szkoły branżowej)