KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/24

                                 KLASY I, II, III BS i III LO KLASY MATURALNE (IV LO  i V TEH)
I SEMESTR 4.09.2023 – 26.01.2024 4.09.2023 – 22.12.2023
II SEMESTR 27.01 – 21.06.2024 23.12.2023 – 26.04.2024

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia

Ferie zimowe –  12 – 25 lutego

Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia

Zakończenie zajęć w roku szkolnym dla klas IV LO – 26 kwietnia

Zakończenie zajęć w roku szkolnym dla klas I, II i III LO, BS i IV TR – 21 czerwca

 

Egzaminy maturalne – część pisemna od 7 maja (część ustna od 11) do 25 maja

 

Egzaminy zawodowe dla technikum rachunkowości – formuła 2019: 

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości. Sesja 1. 2024 Zima- część pisemna 10 – 15 stycznia, część praktyczna 11 – 15 stycznia

Termin dodatkowy dla tych, którzy w powodu wydarzeń losowych nie mogli przystąpić do egzaminu wyznaczonym terminie i uzyskali zgodę dyrektora OKE

29.01.2024 r. część pisemna

30.01.2024 r. część praktyczna

Egzaminy zawodowe dla Branżowa Szkoła I Stopnia- formuła 2019:

Sesja 2.2024 Lato- część pisemna 04 – 10 czerwca 2024r, część praktyczna 03 – 19 czerwca 2024 r.

Termin dodatkowy dla tych, którzy w powodu wydarzeń losowych nie mogli przystąpić do egzaminu wyznaczonym terminie i uzyskali zgodę dyrektora OKE

27.06.2024r. część pisemna

28..06.2024r. część praktyczna

 

WRZESIEŃ           

4 – rozpoczęcie roku szkolnego 

6 –12 – testy na wejście

11 – 22 – testy diagnozujące z przedmiotów maturalnych

6 – 12 – spotkania wychowawców klasy I, II i III (z wyjątkiem IV LO i V TR) z rodzicami

15 – upływa termin składania deklaracji do przystąpienia do egzaminów zawodowych  w sesji 1.2024 Zima

26 – godz. 17:00 – zebrania wychowawców klas maturalnych z rodzicami

        godz. 17:30 – spotkanie maturzystów liceum oraz ich rodziców z dyrektorem w sprawie matury

        godz. 18:15 – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem

30 – końcowy termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych

PAŹDZIERNIK

 

LISTOPAD

10 – szkolne obchody Święta Niepodległości

17 – Gala siatkówki

30 – informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniów klas maturalnych

          –   dyżur nauczycieli dla rodziców

GRUDZIEŃ

          14 – zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja klas maturalnych)

STYCZEŃ     

(czwartek) – dyżur nauczycieli dla rodziców; informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

10 – 15 część   pisemna egzaminów zawodowych 

11– 15 część praktyczna egzaminów zawodowych 

29-30 termin dodatkowy dla tych, którzy w powodu wydarzeń losowych nie mogli przystąpić do egzaminu wyznaczonym terminie i uzyskali zgodę dyrektora OKE

 18 (czwartek)  –   zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja)

????– studniówka

LUTY

7 – upływa termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminów zawodowych w Sesji 2 2024 Lato

MARZEC

            – rekolekcje

KWIECIEŃ

9 (wtorek) – informacja o przewidywanych ocenach ndst dla klas maturalnych

                              –   dyżur nauczycieli dla rodziców

9- Dzień Zawodowca

7 – ogłoszenie wyników z egzaminów zawodowych z Sesji 2024 Zima

18 – Dzień Patrona LO

23 (wtorek) – klasyfikacja klas maturalnych LO i T

26 – pożegnanie absolwentów liceum i technikum

MAJ

–  EGZAMINY MATURALNE

Część ustna egzaminu maturalnego od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja

Część pisemna egzaminu maturalnego

MAJ

Godzina 9:00

Godzina 14:00

7

wtorek

język polski – pp

 

8

środa

matematyka – pp

język niemiecki – pp

9

czwartek

język angielski – pp

język niemiecki – pp, język rosyjski – pp

10

piątek

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr 

 

sobota, niedziela

13

poniedziałek

  język angielski – pr

 

14

wtorek

biologia – pr

 

15

środa

matematyka – pr

matematyka– pp

16

czwartek

chemia – pr

 

17

piątek

geografia– pr

 

 

sobota, niedziela

20

poniedziałek

język polski – pr

 

21

wtorek

historia – pr

 

22

środa

informatyka – pr

 

23

czwartek

fizyka – pr

 

CZERWIEC

4 (wtorek) – informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

                            – dyżur nauczycieli dla rodziców

3 – 19 – część praktyczna egzaminów zawodowych

4 – 10 – część pisemna egzaminów zawodowych

18 (wtorek) – zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja)

21 – zakończenie roku szkolnego

3-17 – terminy dodatkowe egzaminu maturalnego (dla tych, którzy w powodu wydarzeń losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie majowym i uzyskali zgodę dyrektora OKE)

28- 29 terminy dodatkowe egzaminów zawodowych (dla tych, którzy w powodu wydarzeń losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie i uzyskali zgodę dyrektora OKE)

LIPIEC

9 – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, wydanie świadectw

SIERPIEŃ

20 – pisemny egzamin poprawkowy egzaminu maturalnego

            21 – ustny egzamin poprawkowy egzaminu maturalnego

            31- ogłoszenie wyników z egzaminów zawodowych

 

Propozycja wykorzystania dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2.05 – (czwartek między świętami)

6.05 – (poniedziałek przed maturami)

7.05 – (wtorek – matura z j. polskiego)

8.05 – (środa – matura z matematyki)

9.05 – (czwartek – matura z j. angielskiego)

10.05 – (piątek)

31.05 – (piątek po Bożym Ciele)

20.06 – (czwartek przed zakończeniem roku szkolnego)