INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ZBĄSZYNIU.

INFORMUJĘ, IŻ – W DNIU 25.04.2019 o godz.: 13.00  ODBĘDZIE SIĘ  POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ – dotyczące klasyfikacji uczniów klas III A , III B , III C ,IV T  w celu podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów  (art. 69 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe)

Wicedyrektor ZS 1 w Zbąszyniu

mgr Marek Furman