Monitoring środowiska – badanie jakości powietrza i wody

Od kilku lat prowadzimy w naszej szkole badania jakości wody Jeziora Zbąszyńskiego i rzeki Obry oraz jakości powietrza w Zbąszyniu. Po powrocie do nauczania stacjonarnego uczniowie klasy przyrodniczo-medycznej  II b prowadzili pomiary jakości powietrza i wody w ramach szkolnego monitoringu środowiskowego. Jakość powietrza w Zbąszyniu można na bieżąco sprawdzać na stronie naszej szkoły, gdzie znajduje się link do miernika jakości powietrza, który  został umieszczony na budynku Liceum Garczyńskiego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Zbąszyniu. Czujnik smogu – looko2v3  mierzy stężenie pyłów:  PM10,  PM2,5  i  PM1 oraz temperaturę i wilgotność powietrza.
W efekcie prowadzonych przez uczniów badań powstał  raport z monitoringu środowiskowego dotyczący badania jakości powietrza i  wód powierzchniowych okolic Zbąszynia publikowany poniżej na stronie szkoły oraz przekazany władzom samorządowym gminy i powiatu.

J. Jankowiak