Dbamy o zdrowie swoje i innych

Projekt finansowany przez IKEA INDUSTRY umożliwił stworzenie szkolnego kącika zdrowia i profilaktyki w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu. Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt nieinwazyjnej profilaktyki i pierwszej pomocy przedmedycznej pozwoliło na prowadzenie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, ale daje też możliwość korzystania z niego indywidualnie wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.
Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu po zapoznaniu z jego funkcjonowaniem przez opiekuna pracowni.
Uczniowie i nauczyciele otrzymują sprzęt i informacje zachęcające do regularnych badań profilaktycznych podstawowych parametrów organizmu takich jak temperatura, ciśnienie krwi, saturacja krwi, masa ciała, indeks BMI, zawartość tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej w organizmie, pojemność płuc, a sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej pozwala uczniom i nauczycielom poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy nie tylko w czasie lekcji edukacji dla bezpieczeństwa lub szkoleń dla pracowników.
Troska o zdrowie swoje i innych to jeden z priorytetów wychowania młodzieży w naszej szkole zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19.

J. Jankowiak