Badanie jakości wody jeziora Błędno

Uczniowie z klasy II c przyrodniczo-medycznej  przeprowadzili we wrześniu badania jakości wody jeziora Błędno. Jest to kontynuacja prowadzonego od wielu lat monitoringu wód jeziora.

Naszymi działaniami kierowała pani prof. Beata Messyasz z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za co jej serdecznie dziękujemy.

Po tej części badań możemy stwierdzić, że jakość wody naszego jeziora daleka jest jeszcze od  oczekiwanej, czego oznaką jest niewielka przejrzystość wody nieprzekraczająca 30 cm.  Dalsze badania będą prowadzić w naszej szkolnej pracowni uczniowie klasy I c. Szczegółowe wyniki przedstawimy przed końcem roku szkolnego.

J. Jankowiak