Lekcja wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu

W dniu 26 października uczniowie klasy maturalnej Liceum Garczyńskiego mieli okazję odbyć lekcje wiedzy o społeczeństwie w nietypowym jak na co dzień miejscu. Tym razem zajęcia przeprowadzone były w sali obrad Rady Gminy. Wykładowcą był  Radca Prawny Michał Kublicki, który przybliżył młodzieży trudne zagadnienia prawa administracyjnego . Dowiedzieliśmy się  między innymi jakie są zasady i  jak jest struktura sądownictwa administracyjnego, jak odwołać się od decyzji i postanowień organów administracji, co należy do zadań własnych samorządu gminnego. Uczniowie nie zawahali się zapytać również o ścieżkę kariery zawodowej prawnika.

Dziękujemy Panu Mecenasowi za wprowadzenia nas w tajniki prawa, za życzliwą i  miłą atmosferę , która towarzyszyła nam podczas spotkania. Panu Burmistrzowi dziękujemy za możliwość odbycia urozmaiconych zajęć lekcyjnych w wyjątkowy miejscu.

IMG_7838