I c na wycieczce botanicznej w Poznaniu

12 czerwca  klasa I c liceum wybrała się na wycieczkę botaniczną do Poznania.  W  Palmiarni oglądaliśmy rośliny użytkowe z różnych stref klimatycznych, które na co dzień znamy z atlasów i filmów. W Ogrodzie Botanicznym nauczyliśmy się rozpoznawać polskie drzewa. Na Wydziale Biologii  Uniwersytetu Adama Mickiewicza  profesor Zbigniew Celka nauczył nas oznaczania roślin według specjalnego klucza oraz aplikacji. Do domu powróciliśmy ze sporą dawką wiedzy biologicznej.