Klasa II c LO na wycieczce przyrodniczej

Głównym punktem wycieczki był Park Narodowy „Ujście Warty”, „, gdzie wysłuchaliśmy krótkiej prezentacji o parku oraz uczestniczyliśmy w zajęciach praktycznych. Mogliśmy wcielić się w rolę poławiaczy bezkręgowców, które następnie oglądaliśmy pod binokularem i oznaczaliśmy według klucza. Na żywo zobaczyliśmy okazy, które wcześniej widzieliśmy jedynie na kartach podręcznika. Następnie udaliśmy się do Muzeum Łąki w Owczarach, gdzie chronione są murawy kserotermiczne czyli zbiorowisko roślinności ciepło i sucholubnej.  Z panią przewodnik wybraliśmy się na spacer, podczas którego mogliśmy zobaczyć niektóre gatunki roślin i zwierząt typowych dla muraw oraz  owce i kozy, których wypas nie pozwala murawom zarosnąć krzewami.