Sprzątanie Świata

Tradycyjnie już uczniowie Zespołu Szkół nr 1 uczestniczyli w akcji „sprzątanie świata”.

22 kwietnia w Dzień Ziemi przemierzali wyznaczone tereny w poszukiwaniu śmieci, które nie powinny się tam znaleźć.

Celem akcji nie jest wyręczanie służb komunalnych w utrzymaniu czystości, lecz kształtowanie świadomości ekologicznej i współodpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne.

Po raz kolejny okazało się, że wielu naszym rodakom las myli się z koszem na śmieci. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie jednak dla nas mniej pracy i góra śmieci zgromadzona na koniec akcji będzie coraz mniejsza.