Łączy nas pamięć

Walka powstańców w getcie warszawskim, nie była walką o zwycięstwo, czy o przetrwanie. W obliczu olbrzymiej przewagi wojsk niemieckich była gestem rozpaczy i tragiczną w swoim osamotnieniu reakcją na nazistowskie ludobójstwo. Zapisała się na kartach historii jako symbol walki o ludzką godność.

Pamiętajmy o ofiarach nazistowskich zbrodni, by taka tragedia i ludobójstwo nigdy się nie powtórzyły.

#ŁączyNasPamięć  #AkcjaŻonkile  #SzkołaDialogu  #zs1zbaszyn