Żonkil jako symbol

Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej – Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom i składał wiązankę żonkili.