Zabierz książkę na wakacje

Praca bibliotek zarówno w budynku A jak i B podczas wakacji: