Trzeci zjazd w ramach projektu Świat przyrody obszarem myślenia i działania Młodych Odkrywców na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

To już III zjazd  projektu UMO  (Uniwersytet Młodych Odkrywców) na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, w którym uczestniczyli uczniowie klasy II b  LO.

Zajęcia trwały dwa dni, a tematem wiodącym było myślenie naukowe.  Były to zajęcia laboratoryjne z fizjologii roślin i zwierząt, biologii molekularnej i ekologii.

Uczniowie budowali modele układu oddechowego, sprawdzali wydolność swoich płuc, określali zawartość różnych składników w owocach, izolowali DNA oraz badali jakość wody w pobliskim strumieniu na podstawie  rozpoznawanych gatunków bezkręgowców.

Po raz kolejny nasi uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności pod okiem nauczycieli akademickich.

J. Jankowiak