Czujnik smogu na budynku A naszej szkoły

Czujnik  smogu – looko2v3 mierzy temperaturę powietrza, wilgotność, stężenie pyłów: pm10,  pm2,5  i pm1 oraz stężenie formaldehydu. Jakość powietrza przy budynku A naszej szkoły można sprawdzać pod adresem:

https://looko2.com/tracker.php?lan=&search=D8BFC0C9C76E

Dzięki temu urządzeniu możemy na bieżąco sprawdzać stan powietrza przy naszej szkole oraz prowadzić badania jakości powietrza. Czujnik został zakupiony w ramach projektu „Centrum monitoringu środowiskowego” finansowanego przez IKEA INDUSTRY.

Jakość powietrza określa sześciostopniowa skala. Bardzo dobry stan powietrza to kolor zielony.

J. Jankowiak