Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”

Uczniowie klasy I Technikum Rachunkowości  i klasy II Technikum Ekonomicznego  wzięli udział w olimpiadzie zorganizowanej pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem olimpiady było upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Organizatorem olimpiady był Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, współorganizatorami─ szkoły  ponadgimnazjalne biorące udział w projekcie „lekcje z ZUS”. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przystępując do projektu „Lekcje z ZUS”, otworzyliśmy uczniom drzwi do wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która pozwoli im na podejmowanie samodzielnych, świadomych decyzji po wejściu na rynek pracy.

Po zakończeniu projektu młodzież wzięła udział w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Pierwszy etap ─szkolny polegał na rozwiązaniu testu. Najwyższe wyniki uzyskały uczennice: Nicol Kromska, Paulina Sadowska, Monika Pawelska.

11