PROJEKT: Świat przyrody obszarem myślenia i działania Młodych Odkrywców na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu

Uczniowie klasy I b  LO (5 chłopców  i  10 dziewczyn) uczestniczą w projekcie UMO  (Uniwersytet Młodych Odkrywców) na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.

Projekt składa się w czterech dwu lub trzydniowych zjazdów.

Nasi uczniowie są już po pierwszych zajęciach w murach poznańskiej uczelni.
Dwa dni wykładów i ćwiczeń pozwoliły im  poznać życie studenta biologii i zmierzyć się z sekcją owada, przygotowaniem preparatu do mikroskopu elektronowego, statystyczną obróbka danych czy ze sztuką argumentowania.

Założenia projektu:
Uczniowie nauczą się dostrzegać relacje pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, oraz między nauką i sztuką. Ponadto uczniowie doskonalić będą swoje umiejętności myślenia krytycznego wykonując doświadczenia z zakresu m. in. fizjologii roślin, fizjologii zwierząt, genetyki, cytologii, biologii molekularnej oraz ekologii. Nauczą się operowania podstawowymi narzędziami laboratoryjnymi (jak pipeta automatyczna, czy elektroforeza).

Doskonalić także będą umiejętność argumentowania, czy projektowania badań naukowych – ze szczególnym uwzględnieniem roli formułowania problemów i pytań badawczych. Dodatkowo Uczestnicy projektu zapoznani zostaną z technikami i metodami efektywnego uczenia się oraz zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi z zakresu kognitywistyki i psychologii opisującej pamięć czy zasady jej działania.

J. Jankowiak