Zajęcia w szpitalu i wykłady specjalistów w szkole

Klasa przyrodniczo-medyczna miała okazję poznać pracę lekarza i pielęgniarki na oddziale szpitalnym, analityka medycznego w laboratorium,  radiologa wykonującego badania przy użyciu aparatu rentgenowskiego i tomografu komputerowego oraz procedury obowiązujące w pracowni rezonansu magnetycznego. Odwiedziliśmy szpitalny oddział ratunkowy, laboratorium,  pracownią rentgenowską, pracownię tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W laboratorium diagnostycznym poznaliśmy drogę próbki krwi od momentu pobrania do uzyskania wyniku. Lekcja w szpitalu była możliwa dzięki uprzejmości dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu Pana Marka Ratajczaka.

Z kolei specjalistka medycyny estetycznej Pani Agnieszka Żyła z RCZ w Zbąszyniu przedstawiła nam nowoczesne technologie diagnostyczne i lecznicze stosowane w medycynie ogólnej i estetycznej.

Trudną i często niedocenianą pracę pielęgniarki przybliżyła naszym uczniom Pani Magdalena Łukaszewska pielęgniarka kardiologiczna pracująca na co dzień w RCZ w Zbąszyniu i na oddziale szpitalnym w Wolsztynie.

Zajęcia w placówkach medycznych i wykłady specjalistów mają na celu pokazanie uczniom osiągnięć  współczesnej medycyny wykorzystywanych w praktyce oraz poznanie specyfiki pracy w zawodach związanych z medycyną.

J. Jankowiak