Badanie koncentracji biogenów w wodach Jeziora Zbąszyńskiego i rzeki Obry przez uczniów Liceum Garczyńskiego i Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu

Badanie koncentracji związków biogennych jeziora i rzeki prowadzą dwie grupy uczniów. Pierwszą stanowią uczniowie z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu pod opieką nauczycielki chemii Izabeli Kałuskiej, a drugą uczniowie z drugiej  klasy o profilu biologiczno-medycznym Liceum Garczyńskiego w Zbąszyniu. Badania prowadzone są co dwa tygodnie, na przemian przez grupę z gimnazjum i grupę z liceum, tak, że każda z nich dokonuje pomiaru stężenia substancji w pobranych próbkach wody raz w miesiącu.

Badanie zawartości związków biogennych rzeki Obry i Jeziora Zbąszyńskiego prowadzono będą przez dwanaście miesięcy na trzech wyznaczonych stanowiskach badawczych. Tegoroczne wyniki opublikujemy we wrześniu.

J. Jankowiak