„Znicz Pamięci – Bohaterom”

Na  „Urodziny Niepodległej” powinniśmy pamiętać w sposób szczególny o tych,  którzy polegli w walkach o Niepodległość ❤️. Wszystkich, którym współcześni Polacy są winni najwyższy szacunek,  podtrzymujmy pamięć, szanując to, co było dla nich najcenniejsze – WOLNOŚĆ!  🇵🇱 Bo nie jest ona dana raz na zawsze…

Uczennice Emilia Stefańska i Aleksandra Gaweł  ( kl. 2b) 💞 przygotowały fotorelację  z  miejsc pamięci naszej małej Ojczyzny.  Nasi uczniowie zapalili dziś ponad 40 „Zniczy Pamięci – Bohaterom” 🔥. Znicze przygotowały uczennice: Weronika Chełmińska, Dagmara Walentowska i Paulina Kiniorska (kl.2c) 💞.