Warsztaty w IPN w Poznaniu

Uczennice kl. II c – Alicja Gintrowicz, Julia Bedła i Roksana Grelak uczestniczyły w warsztatach szkoleniowych  w siedzibie Oddziału IPN w Poznaniu. Szkolenie odbyło się w ramach przygotowań do  projektu „Policjanci w służbie historii”, który będzie realizowany w naszej szkole.

Warsztaty  otworzyła naczelnik miejscowego Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej dr Agnieszka Łuczak. Następnie uczestnicy  wysłuchali wykładów poświęconych dziejom policji na terenie poszczególnych powiatów: jarocińskiego, słupeckiego i międzychodzkiego. Wszystkie wykłady były bogato ilustrowane historycznymi fotografiami oraz dokumentami. Z kolei dr Piotr Orzechowski zapoznał zebranych z rodzajami źródeł oraz ich analizą i interpretacją. Poruszone były również ważne kwestie krytyki źródeł. W tej części zespoły uczniów wspólnie analizowały źródła historyczne z lat 1918-1939. Następnie dr Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz reż. Anna Piasek-Bosacka zapoznały uczestników konkursu z teoretycznymi podstawami zagadnień filmowych z uwzględnieniem montażu. Uzupełnieniem ich były praktyczne ćwiczenia dotyczące ustawienia planu filmowego (m.in. światło, dźwięk, obraz).

Bardzo dziękujemy za wszystkie cenne wskazówki, mamy nadzieję, że dobrze wykonamy nasz projekt. Szczegóły wkrótce 🙂