,

Biuro Karier: Poznajemy bliżej Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Dnia 25 października 2017 roku w ramach działalności Biura Karier klasa pierwsza oraz druga o profilu bezpieczeństwo publiczne udały się na wycieczkę do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Barbara Rau oraz pani Anna Sołtysik-Śliwa.

W pierwszej kolejności zostały nam przekazane informacje na temat struktury szkoły oraz rekrutacji. Następnie zapoznano nas z najnowszymi technikami udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowym, ciekawym elementem pokazu było przećwiczenie zakładania
rurki ustno-gardłowej.

Po wykładzie medycznym udaliśmy się do garażu jednostki. Młodzi strażacy OSP oraz inni uczestnicy wycieczki, być może przyszli strażacy PSP, mogli szczegółowo zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu szkoły. Po zajęciach przeprowadzonych na terenie uczelni uczniowie udali się autokarem na Poligon Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Luboniu. Po omówieniu stanowisk trenażowych symulujących różne zdarzenia, jakim strażacy na co dzień muszą stawiać czoła, osoby chętne mogły przejść z aparatem ochronnym górnych dróg oddechowych dwupiętrową komorę dymową. Zaangażowanie uczestników było bardzo duże.

Na koniec wycieczki aspirant Damian Lekki prowadzący zajęcia podsumował pobyt uczniów Liceum Garczyńskiego na terenie szkoły oraz na poligonie. Wysoko ocenił nie tylko sprawność fizyczną, ale także zachowanie uczestników zajęć.

Eryk Lekki, kl. 2c