Współpraca zagraniczna szkoły.

W dniach od 20 do 23 października delegacja z powiatu nowotomyskiego uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym podpisania umowy o partnerstwo szkół pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Zbąszyniu, ul Powstańców Wielkopolskich 43, 64-360 Zbąszyń, Polska reprezentowanym przez wicedyrektora szkoły pana Marka Furmana, a Uczelnią Galicką imienia Wiaczesława Czarnowoła, ul. Bogdana Chmielnickiego 15d., 46-001 Tarnopol, Ukraina reprezentowaną przez dyrektora szkoły panią Marię Babjuk.

Wizyta miała miejsce w Tarnopolu, który jest partnerskim miastem powiatu nowotomyskiego.

Możliwość podpisania umowy o partnerstwie jest istotnym momentem w rozwoju współpracy zagranicznej naszej szkoły, a jednocześnie staje się możliwością wykorzystania funduszy europejskich i fundacji współpracy polsko-niemieckiej na realizację projektów polsko-niemiecko-ukraińskiej wymiany zagranicznej szkół.

07fb64bf6f195ce7ac8948865331fda7.0 d1d231f6f3e6cad54149e69c57194923.0 a0959bdadeacac64cc7ac668f735986e.0 352f5e38a5e65a5c3a30bf77ef5be660.0 054d8de1af288321484bda968244c0e3.0abaed44e10f8dbb2a8b6a974a6f7806b.0 (1) d490846d4571ac2e21b770aab03310c5.0 (1)