MATURA – SESJA POPRAWKOWA

Egzaminy maturalne – poprawkowe odbędą się w Zespole Szkół nr 2

  23 sierpnia o godzinie 9:00

Prosimy zdających o przybycie na godzinę 8:30