EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe odbędą się 29 sierpnia od godziny 8:00

Szczegóły dostępne są na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.