Dzień Ziemi 2024

W dniu 24.04.2024 w budynku naszego liceum obchodziliśmy Dzień Ziemi, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Planeta kontra plastik”. W tym roku każda z klas wystawiła reprezentantów, którzy wzięli udział w zadaniach międzyklasowych. Uczniowie mieli za zadanie posegregować śmieci, wypełnić quiz ekologiczny, wykazać się znajomością mapy politycznej i fizycznej świata. Rozwiązywali również krzyżówkę z wiedzy przyrodniczej, jak również wykonywali zdjęcia z wylosowanym nauczycielem.

Uczniowie każdej klasy ubrali się w kolory ziemi oraz wykonali gazetkę w klasach o tematyce związanej z Dniem Ziemi. Wszystkie zadania były punktowane. Po podliczeniu zdobytych przez uczniów punktów okazało się, że wśród klas pierwszych zwyciężyła klasa 1b, wśród drugich klasa 2c, natomiast wśród klas trzecich zwyciężyła klasa 3c. Nagrody dla zwycięskich klas ufundowane zostały przez Radę Rodziców naszej szkoły. Nagrody wraz z dyplomami zostały wręczone w czwartek podczas dużej przerwy.