Sztandar dla Branżowej Szkoły I Stopnia

Sztandar szkoły pełni w każdej szkole funkcję reprezentacyjną jest symbolem naszej Małej Ojczyzny.

Z inicjatywy społeczności szkolnej i Cechu Rzemiosł Różnych ze Zbąszynia podjęliśmy działania zakupu Sztandaru dla szkoły branżowej naszego Zespołu Szkół nr 1 W Zbąszyniu.

Dlaczego pragniemy, aby nasza Branżowa Szkoła I Stopnia posiadała sztandar?
1. Posiadanie SZTANDARU wzmocni prestiż szkoły w środowisku lokalnym.
2. Wyróżni nas spośród innych szkół.
3. Pozwoli nam zaistnieć w trakcie uroczystości państwowych.
4. Podkreśli rozwój szkolnictwa branżowego w Zbąszyniu.
5. Da nam godny udział w życiu środowiska gminnego i powiatowego.

Już w najbliższym czasie podejmiemy szereg inicjatyw, które pozwolą na realizację tego projektu:
ogłosimy konkurs dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 na projekt sztandaru oraz przeprowadzimy zbiórkę pieniędzy.

Niezmiernie miło nam również poinformować o inicjatywie podjętej przez Cech Rzemiosł Różnych ze Zbąszynia ponieważ już w najbliższą sobotę, tj. 18.11.2023r. o godzinie 20.00 Cech organizuje w Zbąszyńskim Centrum Kultury koncert Felicjana Andrzejczaka, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup sztandaru.